Avboka/omboka

Tänk på att du måste avboka/omboka senast 24 h innan ditt besök. Vi följer Region Skånes regler angående sen avbokning/uteblivna besök och debiterar 400 kr. Denna summa ingår varken i högkostnadsbeloppet eller i ditt frikort.

För avbokning/ombokning kontakta din behandlande sjukgymnast, vilket enklast görs på SMS. Din sjukgymnast bekräftar därefter din avbokning/ombokning. Skriv även om du önskar en ny tid eller inte.

Lotta Sinclair: 0707147095

Alexander Wickmark: 0736147098

Kajsa Gunnarsson: 0709747090

Sofia Larsson: 0709747136

Alexander Arnesson: 0760226072

Sofia Milesson: 0724466116

Ture Dillcrona: 0760224981

Anna Rinse: 0725249494